Laminate Veneer Kuron

PORSELEN LAMİNATE VENEER RESTORASYONLAR
Diş dokusunda daha az madde kaybı ile diş dokusunu mümkün olduğu kadar koruyan dental tedavi çeşitlerinden biri olan laminate veneer restorasyonlar, dişlerin sadece ön yüzeylerine uygulanan estetik bir restorasyon tipidir. Laminate veneerler, lamina veya yapraksı porselen olarak da bilinmektedir. Bu restorasyonların uygulanmasında, dental materyal olarak genellikle kompozit rezin ya da porselen (seramik) tercih edilir. Laminate veneerler, genellikle üst ön dişlerin restorasyonlarında kullanıldığı gibi sınırlı olarak küçük azı dişlerinde ve alt ön dişlerde de kullanılabilir.

Lamina restorasyonlar, direkt ve indirekt olarak iki farklı şekilde uygulanabilir. Direkt teknik; dental klinikte kompozit materyalinin diş dokusu üzerine uygulanarakgerçekleştirilir. İndirekt teknikte ise, laminalar hastadan elde edilen model üzerinde hazırlananarak ya da fabrikasyon olarak üretilmiş laminalar dişe uyumlanarak, bir ara bağlayıcı ajan (siman) ile yapıştırılması (simante edilmesi) şeklinde uygulanır.

Kompozit rezin laminalar genellikle tek seansta tamamlanabilirken, porselen laminaların tamamlanması için sıklıkla en az üç randevuya ihtiyaç duyulur. Kompozit laminaların uygulaması kolay, maliyeti nispeten daha düşük ve hemen estetik sonuç sağlayabilir. Ancak, aşınma direnci daha düşüktür ve zamanla renklenebilir. Porselen laminalar ise sahip olduğu üstün mekanik ve estetik özellikleri ile canlı dokularla olan biyouyumluluğu gibi özelliklerinedeniyle günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir.

Porselen Laminate Veneer Restorasyonlar Hangi Durumlarda Uygulanabilir?

 • Ön bölgede bulunan dişler arasındaki boşlukların (diastema) kapatılması için
 • Şekil ve form açısından bireyin dişlerinden memnun olmadığı durumlarda
 • Aşınmış ve kırık dişlerde
 • Çeşitli nedenlerle oluşan diş renklenmelerinin varlığında
 • Diş yüzeyindeki çatlak ve düzensizliklerin yaygın olduğu dişlerde
 • Belirli bir seviyeye kadar çapraşıklıklarda, eğriliklerde

Porselen Laminate Veneer Restorasyonlar Hangi Durumlarda Uygulanmamalıdır?

 • Diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığı bulunan bireylerde
 • Aşırı çapraşıklığa ve rotasyona sahip dişlerde
 • Diş dokusu üzerinde yeterli kalınlıkta mine dokusunun bulunmadığı durumlarda
 • Çürük eğiliminin yüksek ve ağız hijyeninin kötü olduğu durumlarda
 • Kırık, aşınma ya da koronal restorasyonlar nedeniyle aşırı madde kaybına sahip dişlerde
 • Alt ve üst dişler arasında kapanışın başa baş olduğu durumlarda

Porselen Laminate Veneer Restorasyonların Avantajları Nelerdir?

 • Üstün estetik özelliğe sahip olması
 • Renk stabilitesinin iyi olması
 • Mekanik özelliklerinin yeterli olması
 • Diş dokusundan minumum miktarda madde kaybı uzaklaştırılmasına olanak sağlaması
 • Aşınma özelliğinin daha iyi olması
 • Genellikle lokal anesteziye ihtiyaç duyulmaması
 • İşlemin hastada daha az stres yaratması
 • Bireye restorasyonun bitmiş halinin önceden gösterilebilmesi

Porselen LaminateVeneer Restorasyonların Dezavantajları Nelerdir?

 • Klinik ve laboratuvar işlemlerinin hassas bir teknik gerektirmesi
 • Zaman alıcı olması
 • Tamirinin zor olması
 • Maaliyeti

Porselen Laminate Veneer Restorasyonlarda Tedavi Planlaması ve Mock-up Tekniği
Porselen laminate veneer restorasyonlarda gülüş tasarımı ya da başka bir deyişle gülüş estetiğinin sağlanabilmesi amacıyla, hastanın tedavi planlamasında mock-up uygulaması çok büyük öneme sahiptir. Mock-up tekniğinde; sadece hasta ağzından alınan bir ölçü ile dişlere hiç dokunmadan, bireyin dişlerine yapılacak olan işlemlerin sonucunu tedaviye başlamadan önce görme imkanı sunar. Mock-up tekniği sayesinde restorasyonun bitim hali, bireye ağzında gösterilerek geri bildirim sağlanır.

Porselen Laminate Veneer Restorasyonlar Nasıl Uygulanır?
Öncelikle hastanın dişeti sağlığı sağlanmalıdır. Birey dışsal renklenmelere ve diş taşlarına sahipse gerekli tedaviler uygulanmadır. Ayrıca diş etinde seviye ve şekil bozukluğu varsa uygun şekilde düzeltilmelidir.

Hazırlıkların tamamlanmasından sonra yapılacak restorasyonların rengi seçilerek tedaviye başlanır. Restore edilecek dişlerin sadece ön yüzeyinden çok az miktarda (0.3 mm -1.0 mm) preparasyon olarak adlandırılan kesim işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra hastadan 2 farklı ölçü alınır. Birinci ölçü, hastanın final restorasyonları tamamlanana kadar hastaya geçici bir restorasyonun yapılması için alınır ve geçici restorasyon aynı gün içerisinde hastaya uygulanır. Porselen laminaların yapımı için alınan ikinci ölçü ile alçı model elde edilir ve laboratuvar aşamasına geçilir.

Yapılacak restorasyonlar ince bir kalınlığa sahip olması nedeniyle, laboratuvarda hassas bir çalışma yapılması gereklidir. Seçilen uygun seramik materyali hassas bir şekilde üretilir. Daha sonra hastanın ağzı içerisinde prova edilir. Hastanın ağzındaki estetik görünüm değerlendirilerek, hastanın fikri alınır. Dental teknisyenin de bu aşamada hekimin yanında olması önemlidir. Düzeltilmesi gereken yerler teknisyen tarafından düzeltilir ve herşey tamamsa porselenin bitirilmesi için laboratuvara yollanır.

Son aşama, porselen laminateveneerin diş yüzeyi üzerine yapıştırılmasıdır. Bu aşama oldukça hassas bir çalışma gerektirir.

Porselen Laminate Veneer Restorasyonlar Uygulandıktan Sonra Nelere Dikkat Edilmeli ve Restorasyonların Bakımı Nasıl Gerçekleştirilmelidir?
Birey kendi doğal dişlerine de zarar verecek olan darbe ve travmalardan kaçınmalıdır. Tırnak yeme, kalem ısırma gibi alışkanlıklardan vazgeçilmelidir. Restorasyonların bakımı, hastanın kendi doğal dişlerinin bakımından farklı değildir. Hasta tarafından düzenli olarak uygulanan iyi bir ağız bakımı sayesinde (günde 2 kere dişlerin doğru teknikle fırçalanması, dişlerin ara yüzeylerinin temizlenmesi için diş ipi kullanımı ve ağız bakım suyunun kullanımı), uzun yıllar boyu rahatlıkla kullanılabilir. Hasta normalde de yapılması gerektiği gibi düzenli olarak (altı ayda bir) diş hekimini ziyaret etmelidir.